Rozpoczynamy wymianę Kart Ucznia, które tracą ważność 30 września br.!

Wymiana Kart Ucznia dotyczy głównie obecnych klas IV oraz klas V, VI i VII, którym kończy się okres wgranych bezpłatnych uprawnień do przejazdów komunikacją miejską       30 września 2022 roku.

Jak wyrobić nową Kartę Ucznia?

Można to zrobić na kilka sposobów:

1. Za pośrednictwem linku elektronicznego otrzymanego ze szkoły, do której uczęszcza Uczeń (https://kartaucznia.ztm.waw.pl/040f33ba).

Będziecie potrzebowali: numeru obecnej Karty Ucznia oraz zdjęcia. Fotografia powinna być legitymacyjna, wykonana w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Upewnij się, czy jest ona w odpowiednim formacie – JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200×259 pikseli, a wielkość pliku nie przekracza 2 MB. Powinna ona być także aktualna i wykonana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku na adres e-mailowy otrzymacie potwierdzenie jego złożenia, a później informację o rozpatrzeniu.

Nową Kartę Ucznia odbierzecie w szkole po otrzymaniu wiadomości z sekretariatu o jej dostarczeniu.

2. Za pośrednictwem wniosku papierowego złożonego bezpośrednio w szkole (wniosek dostępny w sekretariacie).

Będziecie potrzebowali: wypełnionego wniosku i zdjęcia legitymacyjnego Ucznia w formacie 3,5×4,5 cm.

Wniosek o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej 

3. Bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM

Będziecie potrzebowali: obecnej Karty Ucznia, ważnej legitymacji szkolnej oraz zdjęcia legitymacyjnego Ucznia w formacie 3,5×4,5 cm.

Wnioski należy składać do 31 maja!

O Karcie Ucznia:

Dzięki karcie Uczniowie stołecznych szkół podstawowych oraz warszawiacy uczęszczający do podwarszawskich szkół podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym.

Karty obowiązują w 1. i 2. strefie biletowej, można więc z nimi podróżować także autobusami linii strefowych „700” poza granicami Warszawy, linii lokalnych L oraz –
w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” – pociągami Kolei Mazowieckich
i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania wspólnego biletu. Więcej informacji o Karcie Ucznia w zakładce „Bilety i opłaty” na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

 

DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych:

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł.
  • duplikat świadectwa – 26,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły (miasto): 78 1030 1508 0000 0005 5077 6014
z dopiskiem: SP 210 – imię i nazwisko ucznia. Opłata za duplikat legitymacji.

Witamy serdecznie wszystkich Uczniów oraz Rodziców na stronie Rady Rodziców.
Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły. Wszyscy starajmy się, aby nasza szkoła była jeszcze lepsza, przyjazna, by nasze dzieci miały jak najwięcej okazji do zdobywania wiedzy i umiejętności – nie tylko podczas zajęć edukacyjnych.
Poszukujemy również sponsorów, którzy mogą przekazać szkole: materiały biurowe -papiernicze, książki, słodycze, oraz inne artykuły, mogące być nagrodami dla naszych dzieci lub pozwolą na zorganizowanie loterii.

W naszej szkole dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa. Zależy nam, aby każdy uczeń czuł się tu dobrze, by panowała atmosfera pełna zrozumienia i życzliwości. Nasi uczniowie uczą się rozwiązywać wszelkie konflikty metodą dialogu, akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest.

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020r., Zmienione zostały zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, które obowiązywać będę począwszy od roku 2022/2023.

Przy Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka działa Międzyszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Ormiańskiej, który został powołany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Zasady i tryb przyjmowania uczniów na naukę języka mniejszości ormiańskiej, jak również naukę historii, geografii i kultury zawarte są w Regulaminie działania Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Ormiańskiej przy Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie

Podkategorie