Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022 r.

Ślubowanie klas 1

11.10.2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej (akademia) - dzień galowy

14.10.2022 r.

Święto Niepodległości (akademia) - dzień galowy

09.11.2022 r.

Jarmark Świąteczny

10.12.2022r.

(sobota)

Jasełka

21.12.2022 r.

Wspólne kolędowanie w klasach  + wigilie klasowe

22.12.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2022 r.

Bal karnawałowy (kl. 0 – 3)

01.2022 r.

Ferie zimowe

13.02. - 26.02.2023 r.

Dzień otwarty dla kandydatów i rodziców – spotkanie w szkole

08.02.2023 r.

Bieg Muranowski (pod balonem)

02.2023r.

Przedstawienie Wielkanocne +jajeczko dla uczniów

05.04.2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04 – 11.04.2023 r.

Akademia z okazji uchwalenia  Konstytucji  3 Maja - dzień galowy

28.04.2023 r.

Święto szkoły

30.05.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23-24-25.

05.2022 r.

Dzień Dziecka (1 – dniowe wycieczki)

01.06.2023  r.

Bal ósmoklasisty

02.06.2023 r.

Uroczysty apel kończący rok szkolny 2022/2023 (występy, nagrody, stypendia) - dzień galowy

22.06.2023 r.

Zakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw

23.06.2023 r.

Ferie letnie

24.06.2023r. – 31.08.2023r.

Dni ustawowo wolne

01.11.2022r.

11.11.2022r.

06.01.2022r.

01.05.2023r.

03.05.2023r.

08.06.2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

31.10.2022r.

10.11.2022r.

02.01.2023r.

02.05.2023r.

24,25,26.05.2023r.

egzaminy ósmoklasisty

09.06.2023r

Zebrania i dni otwarte

wrzesień - zebranie

6.09.2022r. 

Wrzesień – Zebranie Rady Rodziców

 27.09.2022 r.

Październik - szkolenia dla Rodziców i konsultacje

4.10.2022r.

Grudzień – zebranie informacyjne, zagrożenia

06.12.2022r. 

Luty – zebranie – podsumowanie osiągnięć

07.02.2023r.

Marzec - szkolenia dla Rodziców i konsultacje

07.03.2023r.

maj – zebranie - zagrożenia

09.05.2023r.