Przygotowanie klas ósmych do egzaminu ósmoklasisty – rok szkolny 2021/2022

Język polski

Sprawdzanie krótszych form wypowiedzi:

 • ogłoszenie – wrzesień 2021r.
 • dedykacja – listopad 2021r.
 • życzenia  – styczeń 2022r.
 • zaproszenie – marzec 2022r.

Sprawdzenie dłuższych form wypowiedzi:

 • rozprawka – październik/listopad 2021r.
 • przemówienie – grudzień 2021r.
 • charakterystyka – luty 2022r.
 • opowiadanie – kwiecień 2022r.

 

Egzaminy próbne – język polski, język angielski, matematyka

 • wrzesień 2021r. – diagnoza
 • październik 2021r.
 • listopad 2021r.
 • styczeń 2022r. 
 • luty 2022r.
 • marzec 2022r.
 • kwiecień 2022r.

 

Materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty na stronie

 1. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 2. Ministerstwa Edukacji Narodowej

Pliki do pobrania

 1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022