Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.
Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

§ 1

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
 2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach do biblioteki .
 3. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć i zdezynfekować dłonie płynem, który znajduje się przy wejściu do biblioteki.
 4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 5. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osób.
 6. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

§ 2

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.  Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
 2. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.
 3. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:
  • napisać poprzez dziennik elektroniczny;
  • osobiście, każdego dnia w godzinach 9.30-14.30
 1. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia po godz.12:00 lub po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o realizacji zamówienia.

§ 3

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się  w wypożyczalni – obok półek z nowościami .
 2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
 3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

§ 4

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 2. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 3. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 4. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.
Skip to content