Duplikaty dokumentów

DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych:

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł.
  • duplikat świadectwa – 26,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły (miasto): 78 1030 1508 0000 0005 5077 6014
z dopiskiem: SP 210 – imię i nazwisko ucznia. Opłata za duplikat legitymacji.


Do wydania duplikatu legitymacji szkolnej dołącza się:

  • pisemny wniosek,
  • aktualne, opisane zdjęcie,
  • dowód wpłaty na kwotę 9,00 zł.

Osoba zainteresowana wydaniem świadectwa szkolnego składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek o wydanieduplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

  • rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/ klasy),
  • roku ukończenia szkoły/ klasy,
  • dowód wpłaty na kwotę 26,00.

Pliki do pobrania

  1. Wniosek o duplikat legitymacji

 

Skip to content