Szanowni Państwo,
 
W tym roku mija 4 lata od wydania pierwszych Kart Ucznia, których termin ważności kończy się w dniu
30 września 2021 r.
Wzorem lat ubiegłych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji zadania wymiany kart i przedłużenia uprawnień do korzystania z Warszawskiego Transportu Publicznego.
W celu usprawnienia operacji wymiany nośników oraz przedłużenia uprawnień, Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalny link https://kartaucznia.ztm.waw. dedykowany dla Państwa Szkoły, za pomocą którego można złożyć wniosek o nową Kartę Ucznia.
Zarząd Transportu Miejskiego dołoży wszelkich starań, aby wszystkie wnioski o Karty Ucznia złożone do 23.05.2021 zostały dostarczone do szkół przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego.
Rozpoczęcie roku szkolnego będzie doskonałym momentem na otrzymanie nowej Karty Ucznia w szkole.
 
 
 

DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych:

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł.
  • duplikat świadectwa – 26,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły (miasto): 78 1030 1508 0000 0005 5077 6014
z dopiskiem: SP 210 – imię i nazwisko ucznia. Opłata za duplikat legitymacji.

Witamy serdecznie wszystkich Uczniów oraz Rodziców na stronie Rady Rodziców.
Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły. Wszyscy starajmy się, aby nasza szkoła była jeszcze lepsza, przyjazna, by nasze dzieci miały jak najwięcej okazji do zdobywania wiedzy i umiejętności – nie tylko podczas zajęć edukacyjnych.
Poszukujemy również sponsorów, którzy mogą przekazać szkole: materiały biurowe -papiernicze, książki, słodycze, oraz inne artykuły, mogące być nagrodami dla naszych dzieci lub pozwolą na zorganizowanie loterii.

W naszej szkole dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa. Zależy nam, aby każdy uczeń czuł się tu dobrze, by panowała atmosfera pełna zrozumienia i życzliwości. Nasi uczniowie uczą się rozwiązywać wszelkie konflikty metodą dialogu, akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest.

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020r., Zmienione zostały zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, które obowiązywać będę począwszy od roku 2020/2021.

Przy Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka działa Międzyszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Ormiańskiej, który został powołany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Zasady i tryb przyjmowania uczniów na naukę języka mniejszości ormiańskiej, jak również naukę historii, geografii i kultury zawarte są w Regulaminie działania Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Ormiańskiej przy Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie

Podkategorie