Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021 r.
Bieg Muranowski 09.2021 r.
Święto Niepodległości (akademia) - dzień galowy 10.11.2021 r.
Ślubowanie klas 1 14.10.2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej (akademia) - dzień galowy 14.10.2021 r.
Wigilia dla pracowników szkoły 16.12.2021 r.
Jasełka + Wigilie klasowe 21.12.2021 r.
Wspólne kolędowanie w klasach 22.12.2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2021 r.
Bal karnawałowy (kl. 0 – 3) 01.2022 r.
platek_sniegu.png
Ferie zimowe
31.01. - 13.02.2022 r.
Dzień otwarty dla kandydatów i rodziców 02.2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04 – 19.04.2022 r.
Akademia z okazji uchwalenia  Konstytucji  3 Maja - dzień galowy 29.04.2022 r.
Święto szkoły 10.05.2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24 – 25 – 26.05.2022 r.
Dzień Dziecka (1 – dniowe wycieczki) 01.06.2022 r.
Bal ósmoklasisty 15.06.2022 r.
Uroczysty apel kończący rok szkolny 2021/2022 (występy, nagrody, stypendia) - dzień galowy 23.06.2022 r.
Zakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw 24.06.2022 r.

 

 

Zebrania i dni otwarte

wrzesień - zebranie 07. 09. 2021 r. – kl. IV – VIII
08. 09. 2021 r. – kl. I – III 
wrzesień  09. 2021 r. Zebranie Rady Rodziców
październik - szkolenia dla Rodziców i konsultacje 05. 10. 2021 r. – kl. IV – VIII
06. 10. 2021 r. – kl. I – III
listopad  - dzień otwarty 03. 11. 2021 r. – kl. I – III i  kl. IV – VIII
grudzień  - szkolenia dla Rodziców i konsultacje

07. 12. 2021 r. – kl. IV – VIII
08. 12. 2021 r. – kl. I – III 

styczeń - zebranie 25. 01. 2022 r. – kl. IV – VIII
26. 01. 2022 r. – kl. I – III
marzec - zebranie 01.03.2022 r. - kl. IV - VIII
02.03.2022 r. - kl. I-III

kwiecień - konsultacje

01.04.2022 r. - kl. IV - VIII
02.04.2022 r. - kl. I-III
maj - zebranie 10.05.2022r. - kl. IV - VIII
11.05.2022 r. - kl. I-III 
   

 

Klasyfikacja

I OKRES

18. 01. 2022 r. spotkanie nauczycieli klas 4 – 8
19. 01. 2022 r. spotkanie nauczycieli klas 1 – 3
21. 01. 2022 r. klasyfikacja I okresu

II OKRES

06. 05. 2022 r. informacje o zagrożeniach
13. 06. 2022 r. spotkanie nauczycieli klas 4 – 8
14. 06. 2022 r. spotkanie nauczycieli klas 1 – 3
15. 06. 2022 r. oceny przewidywane
21. 06. 2022 r. Rada klasyfikacyjna
28. 06. 2022 r.  Podsumowanie roku, rada pedagogiczna

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

11.11.2021 r. dni wolne ustawowo
6.01.2022 r.
3.05.2022 r.
16.06.2022 r.
24-26.05.2022 r. Egzaminy klas ósmych - Rozp. MEN z 11.08.2017r. 
2.11.2021 r. dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
12.11.2021 r.
7.01.2022 r.
2.05.2022 r.
17.06.2022 r.