logo średniePrzewodniczący:
Igor Grochal kl. 8a

Zastępca:

 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego – Pani Beata Regulska i Pani Dominika Hetel