Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2023 r.
Bieg Muranowski Junior 22.09.2023 r.
Piknik rodzinny 30.09.2023 r.
Ślubowanie klas 1 12.10.2023 r.
Dzień Edukacji Narodowej (akademia) – dzień galowy 13.10.2023 r.
Święto Niepodległości (akademia) – dzień galowy 09.11.2023 r.
Jarmark Świąteczny 09.12.2023 r.
Jasełka 22.12.2023 r.
Wspólne kolędowanie w klasach  + wigilie klasowe 22.12.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2023 r.
Ferie zimowe 15 – 26.01.2024 r.
Bal karnawałowy (kl. 0 – 3) 09.02.2023 r.
Dzień otwarty dla kandydatów i rodziców – spotkanie w szkole 20.02.2024 r.
Przedstawienie Wielkanocne 27.03.2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 – 02.04.2024 r.
Akademia z okazji uchwalenia  Konstytucji  3 Maja – dzień galowy 26.04.2024 r.
Święto szkoły – dzień galowy 28.05.2024 r.
Egzamin ósmoklasisty 14-15-16.05.2024 r.
Dzień Dziecka (1 – dniowe wycieczki) 03.06.2024  r.
Bal ósmoklasisty 07.06.2024 r.
Uroczysty apel kończący rok szkolny 2023/2024 (występy, nagrody, stypendia) – dzień galowy 20.06.2024 r.
Zakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw 21.06.2024 r.
Ferie letnie 22.06.2024r. – 31.08.2024r.
Dni ustawowo wolne 01.11.2023r.

11.11.2023r.

06.01.2024r.

01.05.2024r.

03.05.2024r.

30.05.2024r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 02.11.2023r.

29 – 30.04.2024 r.

02.05.2024 r.

31.05.2024 r.

14 -15-16.05.2024 r. – egzaminy ósmoklasisty

Zebrania i dni otwarte

wrzesień – zebranie 12.09.2023 r. 
Wrzesień – Zebranie Rady Rodziców 26.09.2023 r.
Grudzień – zebranie informacyjne, zagrożenia 05.12.2023 r. 
Luty- zebranie – podsumowanie osiągnięć (pierwszy semestr) 06.02.2024 r.
Maj – zebranie – zagrożenia 07.05.2024 r. 

Klasyfikacja

I OKRES  
02.01.2024 r. Wystawienie ocen
03.01.2024 r. Spotkanie nauczycieli klas 4-8
04.01.2024 r. Spotkanie nauczycieli klas 1-3
09.01.2024 r. Rada klasyfikacyjna
II OKRES  
07.05.2024 r. Informacje o zagrożeniach
10.06.2024 r. Oceny końcowo roczne przewidywane
11.06.2024 r. Spotkanie nauczycieli klas 4-8
12.06.2024 r. Spotkanie nauczycieli klas 1-3
18.06.2024 r. Rada klasyfikacyjna
24-25.06.2024 r. Podsumowanie roku, rada pedagogiczna
Skip to content