Historia szkoły

Historia szkoły

Dzieje naszej szkoły są bezpośrednio związane z trudnymi losami Warszawy i jej dzielnicy- Muranowa, gdzie niemalże każda ulica ma swoją niezwykłą historię.

W październiku 1940 r., niemieckie władze okupacyjne utworzyły getto w Warszawie –  w północnej części miasta, obejmującej obszar ok. 2,6 tys. kilometrów kwadratowych, w tym i Muranów.

To dominacja ludności żydowskiej w tej dzielnicy wpłynęła na decyzję o włączeniu jej do getta podczas II wojny światowej. Granice getta, do momentu jego likwidacji w 1943 r. , wielokrotnie się zmieniały. Po upadku powstania zrównano z ziemią cały Muranów, zostawiając jedynie kościół św. Augustyna, kilka budynków przy ul. Stawki, Dzikiej, Żelaznej, Wroniej, oraz wypalone ściany wojskowego więzienia śledczego Gęsiówka. Na obszarze ok. 2,5 km kwadratowych – tyle liczyła dawna dzielnica północna – zalegało, według różnych szacunków, 3-4 mln m3 gruzu. Zwałowiska sięgały 6-7 metrów ponad poziom ulicy. Władze miejskie postanowiły nie odgruzowywać w całości Muranowa, tylko wznieść nowe osiedle na 3-4 metrowej skarpie gruzów.

W dzielnicy tej znajdowało się też więzienie śledcze ( dziś Muzeum Więzienia Pawiak) , popularnie zwane Pawiakiem (nazwa pochodzi od ulicy Pawiej, przy której znajdowała się brama wjazdowa)  zbudowane w latach 1830-1836 wg projektu znanego warszawskiego architekta Henryka Marconiego.  

W sąsiedztwie tego ważnego dla historii miasta miejsca położona jest nasza szkoła, która powstała w 1958r , a ówczesny  kierownik p. Stanisław Kubacki po raz pierwszy 2 września przywitał w niej dzieci. Właśnie ze względu na to sąsiedztwo szkole nadano 29 maja 1966 r. imię Bohaterów Pawiaka .Pojawiła się też na ten temat wzmianka w prasie.

Choć jesteśmy szkołą nowoczesną, to nie zapominamy o tak ważnej dla nas  tradycji. Kultywujemy pamięć  o bohaterach Pawiaka , organizując rokrocznie Święto Szkoły z okazji nadania jej tego zacnego imienia, spotkania z byłymi więźniami. Dbamy o to miejsce pamięci, ale i pamięć  o tych, którzy tu cierpieli i ginęli.

 

Skip to content