Wolontariat

KOŁO WOLONTARIATU

Szkoły Podstawowej nr 210

im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Głównym celem działań Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej nr 210  im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie jest rozwijanie tolerancji, empatii i umiejętności współpracy, uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych oraz popularyzowanie idei wolontariatu akcyjnego w środowisku szkolnym i lokalnym. Zakładane cele realizujemy dzięki współpracy z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami działającym w ramach projektu „Warszawscy Ochotnicy”. Nasza Szkoła ma już na koncie spore sukcesy, w minionych latach wzięliśmy udział w wielu przedsięwzięciach. W tym roku nie zamierzamy zwalniać tempa, o czym na bieżąco będziemy informować na naszej szkolnej stronie.

Szkolne Koło Wolontariatu – dlaczego warto?

Projekty wolontariatu szkolnego to działania, które aktywizują uczniów, promują spędzanie czasu w pożyteczny sposób, integrują i przede wszystkim uwrażliwiają na potrzeby środowiska lokalnego. Stanowią możliwość rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia i konkretnych kompetencji, które mogą ukształtować dalszą ścieżkę edukacyjną lub zawodową ucznia. Wolontariat to również nowi przyjaciele, ciekawy sposób na spędzenie czasu, dobra zabawa, satysfakcja z pomagania innym, motywacja do stawania się coraz lepszym i wiele, wiele innych…

Wolontariuszem może zostać każdy kto tylko ma chęci do działania! Dzięki zaangażowaniu w działania wolontariatu uczniowie mogą odkryć i rozwijać swoje zainteresowania, co może przełożyć się na większe zaangażowanie w szkolne obowiązki. Do Szkolnego Koła Wolontariatu każdy uczeń zgłasza się z własnej woli, odpowiadając tym samym na swoje wewnętrzne potrzeby.

Skip to content