Rada Rodziców

Witamy serdecznie wszystkich Uczniów oraz Rodziców na stronie Rady Rodziców.
Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły. Wszyscy starajmy się, aby nasza szkoła była jeszcze lepsza, przyjazna, by nasze dzieci miały jak najwięcej okazji do zdobywania wiedzy i umiejętności – nie tylko podczas zajęć edukacyjnych.
Poszukujemy również sponsorów, którzy mogą przekazać szkole: materiały biurowe -papiernicze, książki, słodycze, oraz inne artykuły, mogące być nagrodami dla naszych dzieci lub pozwolą na zorganizowanie loterii.


 Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca:

  • Pani  Aleksandra Matłaszewska

Zastępca Przewodniczącej 

  • Pani Anna Barcikowska
  • Skarbnik
    • Pani Agnieszka Wantuch
  • Sekretarz
    • Pani Paulina Czajkowska

Komisja rewizyjna:

  • Pani Zuzanna Molak
  • Pan Stanisław Witkowski

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 210 w Warszawie
Bank Millenium
94 1160 2202 0000 0003 9133 9113

subkonto – ŚWIETLICA:
85 1160 2202 0000 0003 9134 2185

Skip to content