Warszawskie Konkursy Multimedialne 2023

LOGO_wkm.png

 

 

 

 

 

 

Warszawskie Konkursy Multimedialne
EDYCJA 2023/2024

 Drodzy Uczniowie, Nauczyciele

Szkoła Podstawowa nr 210 w Warszawie zaprasza uczniów kl. IV – VIII warszawskich szkół podstawowych do udziału w pięciu konkursach:

 • XVIII WARSZAWSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNYM „Multimedialna Matematyka”,
 • VII WARSZAWSKIM KONKURSIE PRZYRODNICZO – INFORMATYCZNYM „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”,
 • VI WARSZAWSKIM KONKURSIE JĘZYKOWYM „Multimedialny Język Angielski”,
 • III WARSZAWSKIM KONKURSIE JĘZYKOWYM  „Multimedialny Język Niemiecki”,
 • III WARSZAWSKIM MULTIMEDIALNYM KONKURSIE POLONISTYCZNYM „Multimedialny Język Polski”

Konkursy odbywają się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Załączamy regulamin, karty zgłoszeń oraz druki zgody rodziców/opiekunów na udział ucznia w konkursie.
Prosimy pamiętać, warunkiem oceny prac przez komisje konkursowe jest uzupełniona karta zgłoszenia (lub jej skan) wraz z pieczątką szkoły.


Informacja o wynikach Warszawskich Konkursów Multimedialnych: „Multimedialna Matematyka”, „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”, „Multimedialny Język Angielski”, Multimedialny Język Niemiecki”, „Multimedialny Język Polski”.

AUTORZY ZWYCIĘSKICH PRAC 

Multimedialna Matematyka

KATEGORIA KLASY IV – VII

 • Izabela Białczyńska – I miejsce, SP 359
 • Elena Bartoszcze – I miejsce, SP 85
 • Jakub Dudkowski – II miejsce, SP  368
 • Julia Rong, Maria Wrzosek – III miejsce, SP 85
 • Lara Filipska – wyróżnienie, SP 29

KATEGORIA KLASY VIII

 • Jagna Bakun, Alicja Szostak – I miejsce, SP 210
 • Krzysztof Misiak – I miejsce, SP 52
 • Wiktor Skup – II miejsce, SP 357
 • Szymon Wandas – II miejsce, SP 383
 • Szymon Rycaj –  III miejsce,  SP 150
 • Rafał Buras – III miejsce,  NSP Gaudeamus
 • Ewa Mackiewicz – wyróżnienie, SP 359
 • Jakub Jakubowski, Karol Waśkowiec – wyróżnienie, SP 353

Multimedialne Nauki  Przyrodnicze

KATEGORIA KLASY IV, V

 • Maja Kaczmarska – I miejsce, SP 82
 • Lena Wiak – II miejsce, SP 82
 • Jan Minda, Tomasz Gajewski  – III miejsce, SP 210
 • Alicja Rong, Eliza Rong – wyróżnienie, SP 85
 • Monika Czyrkowska – wyróżnienie, SP 82
 • Aleksandra Szymczuk – wyróżnienie, ZS-P im. C. Plater-Zyberkówny

KATEGORIA KLASY VI – VII

 • Grzegorz Wójciuk – I miejsce, SP 368
 • Marta Sosnowska  –  II miejsce, ZS-P im. C. Plater-Zyberkówny
 • Julia Patoła – III miejsce, SP 368
 • Anna Więch – wyróżnienie, SP 175
 • Tsviatana Beliayeva, Daria Huts – wyróżnienie, SP 85

KATEGORIA KLASY VIII

 • Aleksander Ajzyk, Filip Kraska – I miejsce, SP 357
 • Alicja Szaudel – I miejsce, SP 344 
 • Małgorzata Rokicińska – II miejsce, SP 357
 • Olaf Szczegielski –  II miejsce, SP im. Św. Franciszka
 • Antonina Cieślak –  II miejsce, SP 210
 • Alicja Szostak, Zofia Droździkowska –  II miejsce, SP 210
 • Gabriel Sitarski, Filip Żelazowski – III miejsce, SP 357
 • Zuzanna Komar – III miejsce, NSP „Europejska Szkoła Przyszłości”
 • Aleksandra Zdyb – III miejsce, SP 210
 • Gabriel Leszczyński, Ernest Ślązak – III miejsce, SSP 16 STO
 • Adam Bielecki – wyróżnienie, SP 114
 • Maria Tarka – wyróżnienie, SP 380
 • Weronika Czapska – wyróżnienie, SP 357
 • Małgorzata Narożnik – wyróżnienie, NSP „Europejska Szkoła Przyszłości”
 • Adam Domeredzki – wyróżnienie, SP 85

Multimedialny Język Niemiecki

KATEGORIA KLASY  VII -VIII

 • Lena Kowal, Hanna Nowakowska – I miejsce, SSP 355
 • Natalia Dutkiewicz, Agata Sowulewska – II miejsce, SP 355
 • Lena Zając, Emilia Maślanka – II miejsce, SP 355
 • Gabriel Leszczyński, Ernest Ślązak – II miejsce, SSP  16
 • Mikołaj Opiłowski, Tymon Opiłowski – III miejsce, PSP 63
 • Izabela Białczyńska – wyróżnienie, SP 359

Multimedialny Język Polski

KATEGORIA KLASY VIII

 • Jakub Rzepliński – I miejsce, SP 210
 • Zofia Ługowska – II miejsce, SP 175
 • Ewa Mackiewicz – III miejsce, SP 359

Multimedialny Język Angielski

 KATEGORIA  KLASY  IV – V

 •  Jakub Tomaszewski – I miejsce, SP 340
 • Aleksandra Ziółkowska – wyróżnienie, SP 388
 • Szymon Gębarowski – wyróżnienie, SP 388

KATEGORIA  KLASY VI – VII

 • Alicja Kwiatkowska  – I miejsce, SP 175
 • Izabela Białczyńska – II miejsce, SP 359
 • Grzegorz Wójciuk – III miejsce, SP 368
 • Jagoda Gocławek  – wyróżnienie, SP 82

KATEGORIA  KLASY VIII

 • Zuzanna Kaliś – I miejsce, SP 352
 • Iga Litwin – II miejsce, SP 26
 • Viktoria Augustik – III miejsce, SP 357
 • Paweł Bałgan – wyróżnienie, Polsko – Angielska Szkoła MENTIS
 • Bartosz Sulecki – wyróżnienie, SP 357
 • Weronika Zoń – wyróżnienie, SP 368

Gratulujemy, dziękujemy za udział w naszym przedsięwzięciu i zapraszamy za rok.

Po odbiór dyplomów i nagród zapraszamy do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 210 w dniach 15 – 16 oraz 19 – 20 czerwca w godz. 8.30 – 15.00.

Skip to content