O szkole

Jesteśmy szkołą, która prezentuje atrakcyjną ofertę edukacyjną, cieszącą się uznaniem rodziców i dzieci. Szkołą bezpieczną, posiadającą wykwalifikowaną kadrę, która zapewnia swoim uczniom solidną edukację i pełny rozwój, prowadząc różnorodne zajęcia dodatkowe. Uczniowie mogą realizować swe pasje na zajęciach rozwijających ich zainteresowania i pasje, czy w ramach działania Szkolnego Koła Wolontariatu. Szkoła prowadzi klasy sportowe o profilu piłka nożna i piłka ręczna (przy współpracy z klubem sportowym Varsovia).

Nasi wychowankowie mają do swojej dyspozycji kompleksowo wyposażone pracownie przedmiotowe, salę komputerową, halę sportową, salę gimnastyczną czy boisko. Mamy bogato wyposażoną bibliotekę szkolną wraz z czytelnią multimedialną. Kładziemy duży nacisk na wszechstronną pomoc dziecku, dlatego w naszej szkole może ono liczyć na opiekę psychologa, pedagoga, terapeuty, logopedy i pielęgniarki. Zapewniamy też opiekę świetlicy szkolnej. Przy szkole działają również UKS Niska (zapasy) i UKS Atena (piłka siatkowa). Szkoła organizuje różnorodne wycieczki, zielone szkoły, imprezy integracyjne czy spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne dziedziny życia społecznego.

Skip to content