Konkurs

W klasie 3 przeprowadzono konkurs ortograficzny – Wyszukiwanie wskazanego wyrazu
w słowniczku ortograficznym na czas.   Konkurs miał za zadanie utrwalenie zasad pisowni trudnych wyrazów, doskonalenie pracy w grupach, doskonalenie umiejętności posługiwa­nia się słownikiem ortograficznym. Uczniowie pracowali w parach, najszybsze drużyny otrzymały drobne upominki.

Skip to content