Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych


 W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Reading for Global Peace and Harmony”, który postanowiono nieco skrócić do „Czytanie dla pokoju”. Był to dla nas punkt wyjścia do wszelkich inicjatyw związanych z szerzeniem tolerancji, popularyzowaniem literatury pochylającej się nad losem każdego człowieka, doceniania wagi dialogu jako sposobu rozwiązywania konfliktów.

Wśród naszych działań znalazły się : warsztaty dla kl.3 i 4 w ramach Europejskiego Dnia Seniora, dzięki którym uczniowie zrozumieli, jak ważna jest pamięć o starszych osobach, szacunek dla ich wiedzy i doświadczenia oraz walka ze stereotypowym myśleniem o starości, a wszystko wokół wspaniałej książki Eliny Ellis:”Cała prawda o starych ludziach”. 

Dzień Kundelka,który miał nas uwrażliwić na niedolę opuszczonych psów,skłonić do zastanowienia, kiedy myślimy nad kupnem czworonoga.Uczniowie klas ósmych poprowadzili zajęcia w klasach młodszych,m.in.w oparciu o książkę M.Pałasza “Sposób na Elfa”.Elementem spotkań były: część plastyczna i techniczna( pierwszaki wykonywały swoje pieski z kasztanów),quizy,poznanie wybranych frag.książek.

Warsztaty edukacyjne w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej dla kl.7b pt. “W młodych nadzieja”. Na początku uczniowie wysłuchali piękną, ale i bardzo uniwersalną opowieść „Trzeba będzie” autorstwa Thierry’ego Lenaina, która opisuje najistotniejsze problemy współczesnego świata – wojny, głodu, nierówności społecznych, zanieczyszczenia środowiska. Następnie, po podzieleniu się wrażeniami o tekście, przystąpili do “naprawiania świata” poprzez opracowanie strategii walki z trzema wybranymi problemami: wojną, polityką i zmianami klimatycznymi. Powstały bardzo ciekawe propozycje, które pozwalają wierzyć, że “w młodych pozostaje właśnie nadzieja “.

Skip to content