Wyniki egzaminu ósmoklasisty – maj 2023

Z dumą przedstawiamy wyniki Naszych Ósmoklasistów, którzy egzamin ukończenia szkoły podstawowej zdali koncertowo!

 Uzyskane przez nich wyniki zdecydowanie przewyższają średnie krajowe, wojewódzkie czy powiatowe. Gratulacje!

Skip to content