Krajobraz zimowy

Przyjdź do nas zimo ze śniegiem ………………….!

Czekając na przyjście prawdziwej zimy, uczniowie z klasy 3a, podczas zajęć świetlicowych, wykonali prace plastyczne, przedstawiające zimowe krajobrazy.

Skip to content